Darujte nám dve percentá dane

Podporte kežmarský futbal poukázaním dvoch percent dane. ĎAKUJEME!

Ak ste ZAMESTNANCOM – do 30. apríla je potrebné doručiť Potvrdenie o zaplatení dane spolu s VYHLÁSENÍM O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRIJÍMOV FYZICKEJ OSOBY doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama, vyplňujete daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2 % z dane). Posledným termínom podania daňového priznania je 31. marec a zároveň je termínom zaplatenia daňovej povinnosti. Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2 %. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA, vyplňujete údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1 % z dane, ak organizácia splní podmienku darovania 0,5 %  sumy zo zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii najneskôr v lehote na podania daňového priznania, vtedy môže darovať 2 %) priamo v daňovom priznaní. Posledným termínom podania daňového priznania a termínom zaplatenia daňovej povinnosti je 31. marec (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak – odložené daňové priznanie 30.6.2024 alebo 30.9.2024) Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým môže darovať 2 % (1 %). Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.

Obchodné meno: 1. Mestský futbalový klub Kežmarok

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42231001

Sídlo: Kežmarok, 060 01, Trhovište 748/2

Právna forma: Združenie (zväz, spolok)